Z histórie
        To, že práve v Modre vznikla prvá hudobná škola na území
         veľkého okresu Bratislava vidiek, nie je nijaká náhoda.

         Boli tu výborné podmienky vďaka kultúrnosti Modry a existencii
         Učiteľského ústavu. Preto neprekvapuje, že myšlienka zriadiť
         hudobnú školu skrsla v hlavách učiteľov - absolventov a pedagógov
         Učiteľského ústavu ( Ján Bibza, Filip Rusňák a Viliam Capek ).
         A tak 18.septembra 1950 sa otvorili brány Mestského hudobného
         ústavu v Modre.

         V školskom roku 1950/51 bolo zapísaných 133 žiakov, ktorých
          vyučovali dvaja interní (Anton Glasa, Marta Taubingerová )
          a 5 externých učiteľov ( Ján Bibza - akordeón,
          Filip Rusňák - gitara, Ľudmila Doležalová-Souková - klavír,
          Pavel Wahl - husle, Ľudovít Pauza -trúbka).

         Riaditeľom školy sa stal Anton Glasa - absolvent Konzervatória
         v Bratislave.

         Od 1.1.1951 sa škola premenovala na Hudobnú školu.

         V školskom roku 1951/52 mala škola už štyroch interných
          a dvoch externých učiteľov

         V tomto školskom roku bolo založené i ZRPŠ, ktoré bolo veľmi
          dobrým pomocníkom v celej činnosti školy. Prvou predsedkyňou
          bola zvolená pani Jana Petrakovičová.

         Významnou udalosťou bolo nadviazanie družby s Hudobnou
          školou v Hustopečiach, ktorá pokračuje dodnes v pôvodných         
          intenciách:usporadúvanie spoločných koncertov, vzájomné
          oboznamovanie sa s tvorbou slovenských a českých skladateľov,
          výmena pedagogických  skúseností a metodických materiálov atď.


          Začiatkom šesťdesiatych rokov prišiel medzník - hudobné školy
          boli opäť zreorganizované a zároveň aj premenované na ľudové
          školy umenia. To bolo podnetom na zriadenie nového výtvarného
          odboru, v ktorom už od začiatku externe vyučovali známi umelci 
          ak.maliar   Štefan Cpin ( kresba a maľba ) a národný umelec
          Ignác Bizmayer ( modelovanie a tvarovanie ).

          V tomto období pôsobili na škole ďaľší vynikajúci pedagógovia:
          hudobný skladateľ Dr.Ján Pelikán ( akordeón ),
          Mária Skladaná-Godavová ( husle ),
          spisovateľ Vincent Šikula ( lesný roh ) a iní.
Dištančné vzdelávanie
Ignác Bizmayer
Štefan Cpin
Školský vzdelávací program
Vincent Šikula
Anton Glasa
Ján Pelikán