Výtvarný odbor
Vo výtvarnom odbore vyučujú

          Mgr. art. Šulíková Tatiana
          Branislav Manák

          Práce žiakov výtvarného odboru putovali nielen do európskych
          krajín ( Česko, Poľsko, Nórsko, Turecko ), ale aj do USA,
          Kanady, Číny a Japonska.

          Niektoré z úspechov:
          Žiaci výtvarného odboru sa v šk.roku 2005 - 2006 môžu
          pochváliť cenami z medzinárodných súťaží.

          V Lidiciach školu ocenili už osemnástou cenou, diplomom
           a medailou - Lidická ruža.

          Žiaci boli vyznamenaní Zaslúžilými oceneniami.
          Umelecká porota súťaže "Radosť Európy" , ktorá sa koná
          v Belehrade, mladých výtvarníkov z Modry dobre pozná.
          Žiačka Lucia Petríková dostala Individuálnu cenu a jej práca
          bola reprodukovaná aj v súťažnom bulletine.