Jarný koncert
Čítanie v materských školách
Absolventský koncert 2023
Družobný koncert troch ZUŠ