Literárno - dramatický odbor
V literárno - dramatickom odbore sa vyučuje:

          umelecký prednes poézie a prózy

          dramatický prejav

          bábkoherectvo

          Prijímame deti od 6 do 14 rokov.


          Literárno - dramatický odbor  s úspechom vedie

       Mgr. art. Zuzana Polonská