Hudobný odbor
 V hudobnom odbore sa vyučuje
hra na klavíri, keyboarde,     
         akordeóne, husliach, viole, zobcovej flaute, klarinete, gitare,
         trúbke a violončele.

            CHORUS ANGELICUS
je spevácky zbor, ktorý pôsobí
                               pri ZUŠ Modra od roku 2002.

            Pravidelne sa zúčastňuje na koncertných vystúpeniach v Modre, okolí aj v zahraničí
( ČR, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko, Rumunsko, Chorvátsko, Rakúsko ).

            Má v repertoári 130 skladieb všetkých štýlových období a 150
            detských a mládežníckych skladieb.
            Zbor počas svojho pôsobenia zrealizoval koncerty pre dvoch
            prezidentov SR (M. Kováč, R.Šuster ).

            Účinkoval na Bratislavskom hudobnom lete a Oravskom
            hudobnom lete. Koncertoval vo významných sálach hlavného
            mesta SR:  Slovenká filharmónia, Mirbachov palác,
            Moyzesova sieň, Klarisky.

            Chorus angelicus je nositeľom
            pamätnej plakety prezidenta republiky. Vydal 3 CD,
            je spoluorganizátorom medzinárodného festivalu cirkevnej
            hudby
„ Malá musica sacra „ a viacnásobne sa zúčastnil
            na medzinárodnom zborovom festivale Musica sacra uber
            die Grenze. S úspechom reprezentuje ZUŠ Modra
            na významných podujatiach a spolupracuje s viacerými
            organizáciami nielen v Modre.

            Láska k zborovému spevu a k hudbe tvorí zmysel vedenia
            dirigentky Janky Neščákovej, ktorá zároveň vyučuje spev
            na ZUŠ Modra a tak si neustále vychováva budúcich členov
            speváckeho zboru Chorus angelicus