Rodičovská rada pri Základnej umeleckej škole v Modre


                 IČO: 360 654 21

                 Číslo účtu: 2627060954/1100 ( Tatra banka )


                 IBAN: SK57 1100 0000 0026 2706 0954


                 V prípade bezhotovostnej platby uviesť do poznámky:

                 Meno a priezvisko žiaka ZUŠ