Na základe rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 11.10.2020
      - Číslo: 2020/17294:1-A1810 sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie
      v základných umeleckých školách a prechádza na spôsob dištančného vyučovania!


      V NAŠEJ ZUŠ ZAČÍNAME DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE OD 13.10.2020

     Pedagógovia jednotlivých skupinových predmetov budú kontaktovať žiakov a rodičov.
     Na stránke našej školy budete pravidelne informovaní o zadaniach úloh a k nim
     prislúchajúcich prezentácií alebo inštruktážnych videí s vysvetlením nového učiva 
     a termínov  kontrol.

        VOPRED ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU A TRPEZLIVOSŤ PRI ZVLÁDANÍ
         NOVEJ SITUÁCIE!

             

          Vo výtvarnom odbore vyučujú:

          Mgr. art. Šulíková Tatiana
          Branislav Manák

          Práce žiakov výtvarného odboru putovali nielen do európskych
          krajín ( Česko, Poľsko, Nórsko, Turecko ), ale aj do USA,
          Kanady, Číny a Japonska.

          Niektoré z úspechov:
          Žiaci výtvarného odboru sa v šk.roku 2005 - 2006 môžu
          pochváliť cenami z medzinárodných súťaží.

          V Lidiciach školu ocenili už osemnástou cenou, diplomom
           a medailou - Lidická ruža.

          Žiaci boli vyznamenaní Zaslúžilými oceneniami.
          Umelecká porota súťaže "Radosť Európy" , ktorá sa koná
          v Belehrade, mladých výtvarníkov z Modry dobre pozná.
          Žiačka Lucia Petríková dostala Individuálnu cenu a jej práca
          bola reprodukovaná aj v súťažnom bulletine.          Školné:


          Podklady k platbe a informácie nájdete tu