Violončelová jeseň 2020 sa bude konať 26.11.2020
            za dodržania všetkých aktuálnych nariadení.
            V prípade, že epidemiologická situácia znemožní konanie
            súťaže, presunieme sa na nový bezpečný termín.
            Všetky informácie sa v takomto prípade včas dozviete.
            Tešíme sa na osobné stretnutie!!!

                VIOLONČELOVÁ JESEŇ
                November 2020
                Celoslovenská súťaž v hre na violončele.
                Vyhlasovateľ: ZUŠ Modra a Rada rodičov pri ZUŠ
                Hlavný organizátor: ZUŠ Modra
                Spoluorganizátor: RR pri ZUŠ Modra a mesto Modra

             
                VIOLONČELOVÁ JESEŇ 2020 - štatút súťaže

                
VIOLONČELOVÁ JESEŇ 2020 –  PRIHLÁŠKA
             


     
             


                        GRATULUJEME


           
Violončelová jeseň 2016 - vyhodnotenie


           
Violončelová jeseň 2014 - vyhodnotenie


           
Violončelová jeseň 2013 - vyhodnotenie


            
Violončelová jeseň 2012 - vyhodnotenie

           

           


                                              

         

 
 

     


   
 


    Fotogaléria 2013


    Fotogaléria 2012


    Fotogaléria 2011Jiří Bárta a Terezie Fialová