VÁŽENÍ PRIATELIA! ĎAKUJEME VÁM ZA  PERCENTÁ
            Z VAŠICH DANÍ, KTORÉ STE SA ROZHODLI VENOVAŤ
            OZ RADY RODIČOV PRI ZUŠ MODRA!


         
 Milí rodičia a priatelia Základnej umeleckej školy v Modre

           Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole v Modre
           je občianske združenie fungujúce už niekoľko rokov.
           Svojou činnosťou sa snažíme podporovať fungovanie a rozvoj
           ZUŠ v Modre.

           Touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou
           o poukázanie sumy 2% (3%) zaplatenej dane, ktorou
           môžete aj Vy prispieť na umelecký rozvoj detí navštevujúcich
           množstvo kvalitných odborov Základnej umeleckej školy.

           Všetkým Vám vopred srdečne ďakujeme a radi Vás privítame
           na kultúrnych podujatiach a koncertoch organizovaných počas
           celého roka.


                                                     Eva Horváthová, predseda RR
        
           Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane