Zmluva o dielo
             zverejnené 10.10.2019 (Profmel s.r.o.)                   Zmluva o podnájme nebytových priestorov
             zverejnené 2.9.2019 (Súkromné centrum voľného času)


             Zmluva o prenájme tlačových zariadení
             zverejnené 25.6.2019       (Z+M servis a.s.)             Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie
             zverejnené 9.4.2019             Zmluva o poskytovaní služieb
             zverejnené 25.3.2019       (MG PZS, s. r. o.)             Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
             zverejnené 15.10.2018
    

             Zmluva o podnájme nebytových priestorov

             zverejnené 20.12.2017               Zmluva o poskytovaní stravy
             zverejnené 26.01.2017    


             Zmluva o vzájomnej spolupráci

             zverejnené 12.10.2016       (Súkromné centrum voľného času)             Zmluva o zabezpečení BOZP
             zverejnené 31.3.2016             Zmluva o spolupráci
             zverejnené 17.12.2015       (Mestské kultúrne stredisko)             Zmluva o spolupráci
             zverejnené 24.11.2015   (
Mestské kultúrne stredisko)


             Zmluva o bezodplatnom prevode majetku
             zverejnené 21.9.2015     (Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska)


             Zmluva o vzájomnej spolupráci
             zverejnené 11.9.2015     (Súkromné centrum voľného času)             Zmluva o spolupráci
             zverejnené 23.6.2015       (Mestské kultúrne stredisko)             Zmluva o spolupráci
             zverejnené 10.6.2015   (
Mestské kultúrne stredisko)


             Zmluva o poskytovaní verejných služieb
             zverejnené 26.1.2015     (Slovak Telekom, a.s.)             Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok 1
             zverejnené 16.5.2016     (Slovak Telekom, a.s.)             Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok 2
             zverejnené 8.11.2016     (Slovak Telekom, a.s.)             Zmluva o poskytovaní služieb
             zverejnené 1.1.2015       (ZUNO BANK AG)             Nájomná zmluva
             zverejnené 10.10.2014   (VŠMU v Bratislave)             Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
             zverejnené 02.10.2014             Nájomná zmluva
             zverejnené 02.10.2013