Profil verejného obstarávateľa
 
              Základná umelecká škola v Modre je verejným obstarávateľom
              podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
              obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
              neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
                                                                               obstarávaní“).


                 Nadlimitné zákazky
                Podlimitné zákazky
                Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní