Rozvrh hodín: Hudobná náuka


          Rozvrh hodín: Tanečný odbor


          Rozvrh hodín: Literárno-dramatický odbor


          Rozvrh hodín: Výtvarný odbor          VITAJTE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021!

            Zahájenie školského roka: 2. 9. 2020 od 9:00 do 12:00.
            Menné zoznamy novoprijatých žiakov sa budú nachádzať
            vo vývesnej vitríne pri vstupe do ZUŠ od 2.9. do 4.9.2020.

            Pre viac informácií kliknite tu.
              Potvrdenie o bezinfekčnosti