Absolventský koncert 2020 - link

               

 


               Koncerty na diaľku - link

                                   

                    
               


               


 

                VIOLONČELOVÁ JESEŇ
                November 2020
                Celoslovenská súťaž v hre na violončele.
                Vyhlasovateľ: ZUŠ Modra a Rada rodičov pri ZUŠ
                Hlavný organizátor: ZUŠ Modra
                Spoluorganizátor: RR pri ZUŠ Modra a mesto Modra

             
                VIOLONČELOVÁ JESEŇ 2020 - štatút súťaže

                
VIOLONČELOVÁ JESEŇ 2020 –  PRIHLÁŠKA