MILÍ ŽIACI, VÁŽENÍ RODIČIA!
       VITAJTE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022!

       Nástup žiakov sa koná 2.9.2021 o 9:00 v hlavnej budove ZUŠ.
       Menný zoznam novoprijatých žiakov a ich rozdelenie k pedagógom
       bude zverejnené v podbrání školy.
 
       DŇA 3.9.2021 je z dôvodu konania VínoHrania v Modre 
       v priestoroch školy udelené RIADITEĽSKÉ VOĽNO!

       TEŠÍME SA NA VÁS!!!

       Organizácia školského roka 2021/2022

       Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti