Základná umelecká škola v Modre má štyri odbory:

        hudobný
        výtvarný
        tanečný
        literárno - dramatický


       Hudobný odbor:

       V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavíri, keyboarde,
       akordeóne, husliach, viole, priečnej a zobc. flaute, klarinete,
       hoboji, gitare,violončele, trúbke, trombóne a saxofóne.

      Talentové skúšky sa konajú v júni na konci školského roku. 
 

      Výtvarný odbor:

      Vo výtvarnom odbore sa vyučuje kreslenie, maľovanie,
       grafika  a modelovanie.

       Prijímame deti od 1.ročníka základnej školy.


       Tanečný odbor:

       V tanečnom odbore sa vyučuje klasický, ľudový a  moderný tanec.
       Prijímame deti od 5 do 14 rokov.


       Literárno - dramatický odbor
       V literárno - dramatickom odbore sa vyučuje umelecký prednes
       prózy a poézie, dramatický prejav a bábkoherectvo.