Účasť žiakov tanečného odboru na súťažiach za posledné obdobie:


     SENECKÁ DÚHA -  2011 - Cena poroty za estetický prejav za choreografiu „ Meditácia „

     BALETNÍ MLÁDÍ - Praha - Žiškov - 2012 - Čestné uznanie za choreografiu
                                                                             „ Labutie jazero - Valčík „

     HRADECKÁ ODETTA - Hradec Králové - 2012 -             Čestné uznanie
                                                                                   za Choreografiu „ Raymonda „
                                                                             
                                                                                3. miesto za choreografiu „ Vltava „


     BALETNÍ MLÁDÍ - Praha - Žiškov - 2013 - 10. miesto za choreografiu „ Africké motýle „     Žiaci tanečného odboru prijatí na Tanečné konzervatóriá:

     Jana Bednáriková ( 2008/2009 ) - Tanečné konzervatórium Bratislava

     Veronika Príbulová ( 2009/2010 ) - Tanečné konzervatórium Bratislava

     Petra Jelemenská ( 2011/2012 ) - Tanečné konzervatórium Bratislava

     Jasmína Kostolanská ( 2011/2012 ) - Tanečné konzervatórium Trnava