Základná umelecká škola v Modre
                                 Štúrova 54
                                    Modra
                                     900 01


           Riaditeľka školy: Mgr. art. Lýdia Cibulová

           e-mail: riaditelzusmodra@gmail.com

           
Tel.: 0917  476 166


           Zástupkyňa školy: Mária Hutníková, DiS.art.

           e-mail: zastupcazusmodra@gmail.com           IČO: 31816967

           DIČ: 2021668737                                 Kde nás nájdete