Elokované pracoviská ZUŠ            
Prihláška na štúdium v ZUŠ            Podklady k platbe            Čestné vyhlásenie           Správa o výsledkoch a podmienkach
           výchovno-vzdelávacej činnosti šk.r. 2016 - 2017           Plán práce šk.r. 2017/2018          
ZOZNAM ZAMESTNANCOV šk. r. 2017/2018           ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
           zverejnené 2.9.2014