Vážení rodičia a priatelia ZUŠ Modra

              Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu podporu darovaním
              2 % z Vašich daní za rok 2021.

              Tlačivo nájdete tu:


   
                                   TALENTOVÉ SKÚŠKY
                    do ZUŠ v Modre pre školský rok 2022/2023
                                           sa budú konať
                     31. mája 2022 v čase od 13.00 do 18.00 hod.

                               bližšie informácie nájdete tu

      
      

       Organizácia školského roka 2021/2022


       Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti


                 Podklady k platbe/školné

                
                 Prihláška na štúdium v ZUŠ


                 Súhlas zákonného zástupcu


            Čestné vyhlásenie            Elokované pracoviská ZUŠ


                 Žiadosť o prerušenie  štúdia


            Žiadosť o ukončenie štúdia            Plán profesijného rozvoja na
                  obdobie 9/2019 - 8/2023


           ZOZNAM ZAMESTNANCOV šk. r. 2021/2022


            ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM


           Správa o výsledkoch a podmienkach
           výchovno-vzdelávacej činnosti šk.r. 2019 - 2020