Zadanie pre žiakov Hudobnej náuky
 

          GRATULUJEME!!!
              Pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Lujzy Ďurišovej získala naša žiačka
              hudobného odboru - Laura Rodriguez Brüll
3. miesto na Medzinárodnej
              violončelovej súťaži
Gustava Mahlera.
             Tešíme sa a prajeme veľa radosti na ceste za hudbou, ktorá nemá obmedzenia!
      Na základe rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 11.10.2020
      - Číslo: 2020/17294:1-A1810 sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie
      v základných umeleckých školách a prechádza na spôsob dištančného vyučovania!


      V NAŠEJ ZUŠ ZAČÍNAME DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE OD 13.10.2020

     Pedagógovia jednotlivých skupinových predmetov budú kontaktovať žiakov a rodičov.
     Na stránke našej školy budete pravidelne informovaní o zadaniach úloh a k nim
     prislúchajúcich prezentácií alebo inštruktážnych videí s vysvetlením nového učiva 
     a termínov  kontrol.

        VOPRED ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU A TRPEZLIVOSŤ PRI ZVLÁDANÍ
         NOVEJ SITUÁCIE!

        

        V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavíri, keyboarde,      
         akordeóne, husliach, viole, zobcovej flaute, klarinete, gitare,
         trúbke a violončele.


         Školné:


         Podklady k platbe a informácie nájdete tu


         
Rozvrh hodín: hudobná náuka            CHORUS ANGELICUS je spevácky zbor, ktorý pôsobí
                               pri ZUŠ Modra od roku 2002.

            Pravidelne sa zúčastňuje na koncertných vystúpeniach v Modre,
            okolí aj v zahraničí ( ČR, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko,
                                                         Rumunsko, Chorvátsko, Rakúsko ).

            Má v repertoári 130 skladieb všetkých štýlových období a 150
            detských a mládežníckych skladieb.
            Zbor počas svojho pôsobenia zrealizoval koncerty pre dvoch
            prezidentov SR (M. Kováč, R.Šuster ).

            Účinkoval na Bratislavskom hudobnom lete a Oravskom
            hudobnom lete. Koncertoval vo významných sálach hlavného
            mesta SR:  Slovenká filharmónia, Mirbachov palác,
            Moyzesova sieň, Klarisky.

            Chorus angelicus je nositeľom
            pamätnej plakety prezidenta republiky. Vydal 3 CD,
            je spoluorganizátorom medzinárodného festivalu cirkevnej
            hudby „ Malá musica sacra „ a viacnásobne sa zúčastnil
            na medzinárodnom zborovom festivale Musica sacra uber
            die Grenze. S úspechom reprezentuje ZUŠ Modra
            na významných podujatiach a spolupracuje s viacerými
            organizáciami nielen v Modre. 

            Láska k zborovému spevu a k hudbe tvorí zmysel vedenia
            dirigentky Janky Neščákovej, ktorá zároveň vyučuje spev
            na ZUŠ Modra a tak si neustále vychováva budúcich členov
            speváckeho zboru Chorus angelicus