V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavíri, keyboarde,      
         akordeóne, husliach, viole, zobcovej flaute, klarinete, gitare,
         trúbke a violončele.

         Talentové skúšky sa konajú v júni na konci školského roku.


         Pedagógovia hudobného odboru:


         Mgr.art. Lýdia Cibulová - riaditeľka, klavír, korepetície
         Mária Hutníková, DiS. art. - zástupkyňa riaditeľky, keyboard
                                                                    klavír, akordeón
         Mgr.art. Katarína Pokojná - korepetícia,klavír,Hud. náuka
         Valentína Sivošová - klavír
         Mgr. art. Hovancová Viera - korepetície, klavír
         Pavol Zeliska - klavír, akordeón, keyboard
         Emília Štrbová - akordeón, klavír
 
         Mgr. Peter Čeleďa - gitara

         Juraj Krupa - gitara

         Ondrej Cibula - husle
         
Mgr.art. Lujza Ďurišová - violončelo

         Janka Neščáková - klavír, spev, zbor, hud. náuka
         Bc. Veronika Čambalová - spev

         Monika Bieliková - dychy
         Viliam Vlado - dychy
         Zuzana Hywel - dychy


         Školné:


         Podklady k platbe a informácie nájdete tu
            CHORUS ANGELICUS je spevácky zbor, ktorý pôsobí
                               pri ZUŠ Modra od roku 2002.

            Pravidelne sa zúčastňuje na koncertných vystúpeniach v Modre,
            okolí aj v zahraničí ( ČR, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko,
                                                         Rumunsko, Chorvátsko, Rakúsko ).

            Má v repertoári 130 skladieb všetkých štýlových období a 150
            detských a mládežníckych skladieb.
            Zbor počas svojho pôsobenia zrealizoval koncerty pre dvoch
            prezidentov SR (M. Kováč, R.Šuster ).

            Účinkoval na Bratislavskom hudobnom lete a Oravskom
            hudobnom lete. Koncertoval vo významných sálach hlavného
            mesta SR:  Slovenká filharmónia, Mirbachov palác,
            Moyzesova sieň, Klarisky.

            Chorus angelicus je nositeľom
            pamätnej plakety prezidenta republiky. Vydal 3 CD,
            je spoluorganizátorom medzinárodného festivalu cirkevnej
            hudby „ Malá musica sacra „ a viacnásobne sa zúčastnil
            na medzinárodnom zborovom festivale Musica sacra uber
            die Grenze. S úspechom reprezentuje ZUŠ Modra
            na významných podujatiach a spolupracuje s viacerými
            organizáciami nielen v Modre. 

            Láska k zborovému spevu a k hudbe tvorí zmysel vedenia
            dirigentky Janky Neščákovej, ktorá zároveň vyučuje spev
            na ZUŠ Modra a tak si neustále vychováva budúcich členov
            speváckeho zboru Chorus angelicus.