AKTUÁLNY OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

O OBNOVENÍ VYUČOVANIA V ZUŠ MODRA!


          Potvrdenie o bezinfekčnosti      OZNAM  O  KONANÍ  PRIJÍMACÍCH  TALENTOVÝCH
      SKÚŠOK NA ŠTÚDIUM  V  ŠKOLSKOM   ROKU  2020/2021

      PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠTÚDIUM
      V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 SA BUDÚ KONAŤ
      26.8.2020 OD 14:00 DO 17:00
      V BUDOVE ZUŠ!                TEŠÍME SA NA VÁS!!!

         DO 15.8.2020 ZASIELAJTE VYPLNENÉ PRIHLÁŠKY
         ELEKTRONICKOU FORMOU NA ADRESU:      

         riaditelzusmodra@gmail.com


         Prihláška pre školský rok 2020/2021

        Karanténne práce žiakov výtvarného odboru si môžete
       pozrieť v priečinku: Výtvarný odbor.