Vážení rodičia a priatelia ZUŠ Modra

              Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu podporu darovaním
              2 % z Vašich daní za rok 2021.

              Tlačivo nájdete tu:                                   TALENTOVÉ SKÚŠKY
                    do ZUŠ v Modre pre školský rok 2022/2023
                                           sa budú konať
                     31. mája 2022 v čase od 13.00 do 18.00 hod.

                               bližšie informácie nájdete tu

     

                                       


               
         Žiačky z triedy p. Mgr.art.Zuzany Polonskej sa zúčastnili Okresného kola
         detskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
         
         1. miesto l.kategória próza: Katarína Polonská

         3. miesto l.kategória próza: Laura Töröková

         1. miesto ll. kategória poézia: Anna Švecová

         2. miesto ll. kategória próza: Natália Bucková

         Oceneným žiačkam i p.učiteľke srdečne blahoželáme.

       

                                   

      
       
Vážení rodičia
       Na základe aktualizácie Školského semafora zo dňa 19.01.2022,
       žiaci sa môžu zúčastňovať na vyučovaní:

      Prezenčne do 12 rokov a dvoch mesiacov bez obmedzenia
      ale s dôrazne odporúčaným  OTP (odporúčané  testovanie 
      Ag samotesty): jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek
      mimovyučovacia činnosť.

      Prezenčne  v  režime  OTP  od  12 rokov  a  dvoch  mesiacov 
      (platí  platný  Ag test zo školy):  jazykové školy,  ZUŠ, CVČ
      a akákoľvek  mimovyučovacia činnosť, kurzy a školenia.

      Naďalej je potrebné potvrdenie o bezpríznakovosti.     
                          
                                           

           Podklady k platbe/školné
            
       Organizácia školského roka 2021/2022

       Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
       
                                                         
                                                  
 
 

     


   
 Prihláška na štúdium
v ZUŠ


Súhlas zákonného
zástupcu


Čestné vyhlásenie