Na základe rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 11.10.2020
      - Číslo: 2020/17294:1-A1810 sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie
      v základných umeleckých školách a prechádza na spôsob dištančného vyučovania!


      V NAŠEJ ZUŠ ZAČÍNAME DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE OD 13.10.2020

     Pedagógovia jednotlivých skupinových predmetov budú kontaktovať žiakov a rodičov.
     Na stránke našej školy budete pravidelne informovaní o zadaniach úloh a k nim
     prislúchajúcich prezentácií alebo inštruktážnych videí s vysvetlením nového učiva 
     a termínov  kontrol.

        VOPRED ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU A TRPEZLIVOSŤ PRI ZVLÁDANÍ
         NOVEJ SITUÁCIE!         
Potvrdenie o bezinfekčnosti


          Výberové konanie na obsadenie miesta
              riaditeľa / riaditeľky Základnej umeleckej školy


          VITAJTE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021!

            Zahájenie školského roka: 2. 9. 2020 od 9:00 do 12:00.
            Menné zoznamy novoprijatých žiakov sa budú nachádzať
            vo vývesnej vitríne pri vstupe do ZUŠ od 2.9. do 4.9.2020.

            Pre viac informácií kliknite tu.         
Prihláška na štúdium v ZUŠ