Prihláška na štúdium v ZUŠ

         PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠTÚDIUM V ZUŠ
         MODRA SA KONAJÚ

         DŇA 18.6.2021 V BUDOVE ZUŠ
         V ČASE OD 14:00 DO 17:00.

         PRIJÍMAME DO HUDOBNÉHO, VÝTVARNÉHO,
         TANEČNÉHO A LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU.

         TEŠÍME SA NA VÁS!

          bližšie informácie na čísle: 0917 476 166


    
               
                      

        Obnovenie vyučovania

        Semafor
 
        Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti
 


        Vyhlásenie zákonného zástupcu
        dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti
   
        Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti


          GRATULUJEME!!!
              Pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Lujzy Ďurišovej získala naša žiačka
              hudobného odboru - Laura Rodriguez Brüll
3. miesto na Medzinárodnej
              violončelovej súťaži
Gustava Mahlera.
             Tešíme sa a prajeme veľa radosti na ceste za hudbou, ktorá nemá obmedzenia!

          
       

      Na základe rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 11.10.2020
      - Číslo: 2020/17294:1-A1810 sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie
      v základných umeleckých školách a prechádza na spôsob dištančného vyučovania!


      V NAŠEJ ZUŠ ZAČÍNAME DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE OD 13.10.2020

     Pedagógovia jednotlivých skupinových predmetov budú kontaktovať žiakov a rodičov.
     Na stránke našej školy budete pravidelne informovaní o zadaniach úloh a k nim
     prislúchajúcich prezentácií alebo inštruktážnych videí s vysvetlením nového učiva 
     a termínov  kontrol.

        VOPRED ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU A TRPEZLIVOSŤ PRI ZVLÁDANÍ
         NOVEJ SITUÁCIE!