NA ZÁKLADE VYJADRENIA OKRESNÉHO HYGIENIKA
         O NEPRIAZNIVEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCII
         V OKRESE PEZINOK  OZNAMUJEME, ŽE ZUŠ MODRA
         OD 8.2.2021 POKRAČUJE V DIŠTANČNEJ FORME
         VYUČOVANIA!
         


          GRATULUJEME!!!
              Pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Lujzy Ďurišovej získala naša žiačka
              hudobného odboru - Laura Rodriguez Brüll
3. miesto na Medzinárodnej
              violončelovej súťaži
Gustava Mahlera.
             Tešíme sa a prajeme veľa radosti na ceste za hudbou, ktorá nemá obmedzenia!           

 
    
               
               
       

      Na základe rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 11.10.2020
      - Číslo: 2020/17294:1-A1810 sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie
      v základných umeleckých školách a prechádza na spôsob dištančného vyučovania!


      V NAŠEJ ZUŠ ZAČÍNAME DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE OD 13.10.2020

     Pedagógovia jednotlivých skupinových predmetov budú kontaktovať žiakov a rodičov.
     Na stránke našej školy budete pravidelne informovaní o zadaniach úloh a k nim
     prislúchajúcich prezentácií alebo inštruktážnych videí s vysvetlením nového učiva 
     a termínov  kontrol.

        VOPRED ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU A TRPEZLIVOSŤ PRI ZVLÁDANÍ
         NOVEJ SITUÁCIE!         
Potvrdenie o bezinfekčnosti